async/await

Async/await ES7 ile javascript'e kazandırılmış bir yapıdır. Bir önceki konumda promise yapılarını anlatmıştım. Promise yapılarını yakalamak için then ve catch bloklarını kullanıyorduk. Birden fazla then bloğunu birleştirerek bir zincir oluşturduğumuzda bir süre sonra kod okunamaz ve karmaşık hale gelmektedir. Bu yüzden asenkron işlemleri daha kolay tanımlayabilmemiz için async/await yapısı ortaya çıkmıştır.

Basit bir async/await yapısı tanımlayalım.

const loadData = async () => {
 return { data: [1, 3, 4, 5, 6] };
};

const writeData = async () => {
 try {
  let data = await loadData();
  console.log(data);
 } catch (error) {
  console.warn(error);
 }
};

writeData();

//output { data: [ 1, 3, 4, 5, 6 ] }

async bir fonksiyon oluşturduk ve bunu loadData değişkenine atadık. Daha sonra farklı bir async bir fonksiyon içerisinde loadData'yı çağırdık. Fakat normal çağırma biçiminden farklı olarak başına await kelimesini ekledik. Bu kelime asenkron olan bir işlemin sonucu dönene kadar beklemesini sağlamaktadır. Sonuç döndükten sonra aşağıdaki kodları çalıştırmaya devam eder. Bu şekilde then bloğu kullanmadan tek satırda promise bir işlemin sonucunu alabildik. Kodumuzu try catch bloğuna alarak da olası bir hata yakalama durumunu gerçekleştirdik. NOT: await sadece async fonksiyonlar veya async yapılar içerisinde kullanılır. Yukarıdaki kodda writeData fonksiyonunu async olarak işaretlemeseydik await yapsını kullanamazdık.

async / await yapısını daha iyi anlamak için bir örnek yapalım.

const axios = require("axios")

var data = []

async function fetchAlbums() {
  var result = await axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/albums")
  data = result.data
  console.log("fetchAlbums() - data.length: " + data.length)
}

async function getAlbums() {
 fetchAlbums()
 console.log("getAlbums() - data.length: " + data.length)
}

getAlbums()

/* output
getAlbums() - data.length: 0
fetchAlbums() - data.length: 100
*/

data adında bir boş dizi tanımladık. Daha sonra fetchAlbums adında asenkron bir fonksiyon oluşturarak içerisinde axios ile endpoint'den veri çekmesini sağladık. Burada axios.get işlemi bir promise yani asenkron yapı olduğu için then bloğu kullanmadan direkt await kelimesini başına ekleyerek asenkron işlem tamamlanana kadar kodumuzu beklettik. Axios tarafından dönen veriyi data dizisine atadık ve bir console.log işlemi gerçekleştirdik. Daha sonra getAlbums adında farklı bir asenkron fonksiyon oluşturarak fetchAlbums fonksiyonunu çağırdık ve bir console.log işlemi gerçekleştirdik. getAlbums fonksiyonumuzu çalıştırdığımızda console çıktısı olarak birinci satırda data.length: 0 ikinici satırda ise data.length: 100 yazdığını gözlemleyeceğiz. Oysaki ikisi de aynı değişkenin eleman sayısını yazdırıyor. Yukarıdaki kodda unuttuğumuz bir await kelimesi ile asenkron olan fetchAlbums fonksiyonunu beklemedik. Bundan dolayı axios ile veri çekme işlemimiz sonuçlanmadan bir diğer satırdaki console.log işlemi çalışarak data.length: 0 çıktısını vermiştir. Ayrıca normal şartlarda öncelikle fetchAlbums içerisindeki console.log çıktısı verilmesi gerekiyorken ilk çıktımız getAlbums fonksiyonu içerisindeki console.log çıktısı olmuştur. Bunun sebebi ise axios.get işlemini await ile beklememizdir. Yukarıdaki kodda bulunan hatamızı düzeltelim.

async function getAlbums() {
 await fetchAlbums()
 console.log("getAlbums() - data.length: " + data.length)
}

/* output
fetchAlbums() - data.length: 100
getAlbums() - data.length: 100
*/

fetchAlbums fonksiyonumuzu çağırmadan önce başına await kelimesini ekledik. Böylece asenkron işlemlerimizi sıralı şekilde yaptık ve istediğimiz sonuçlara ulaştık.

Last updated