static & private

class field declarations

ES2022 ile bir constructor ihtiyaç olmadan class genelinde özellik ataması yapabiliriz.

//OLD
class Member {
  constructor() {
    this.name = 'Bahri'
  }
}

//NEW
class Member {
  name = 'Bahri';
}

static

ES2022 ile class içerisinde static özellikler tanımlayabiliriz. Bu static özelliklere instance oluşturmadan erişim sağlayabiliriz.

class Member {
 static name = "Bahri";

 static save() {
  console.log(`${this.name} has been recorded`)
 }
}

Member.save() //Bahri has been recorded

private

ES2022 ile private özellik tanımlayabiliriz. Özelliklerin başına # ekleyerek private olarak tanımlama yapabiliriz. Bu özelliklere class dışarısından erişim sağlanamaz. Sadece getter ve setter tanımlamaları yapılarak erişim sağlayabiliriz.

class Member {
 #name = "Bahri";

 get name() {
  return this.#name
 }

 set name(name) {
  this.#name = name
 }
}

const member = new Member();
member.name = 'Kemal'

console.log(member.name) //Kemal

static private özellikler de tanımlanabiliriz. Bu özelliklere erişmek için getter ve setter tanımlamaları yapılmalıdır.

class Member {
 static #name = "Bahri";

 static get name() {
  return this.#name
 }
}

console.log(Member.name) //Bahri

Last updated