subscript

Subscript yapısı Herhangi bir method tanımlamadan class, struct veya enum içerisinde tanımladığımız diziler, kümeler, collectionlar vb yapılarının değerlerini döndürmemize veya güncellenmemize olanak sağlamaktadır.

subscript(index: Int) -> String { 

    get { 

    return String() } 

    set (newValue) { 

    } 

} 

Subscriptlerde set zorunlu değildir fakat get zorunludur.

Swift içerisinde bulunan array ve dictionary'lerde subscript yapısını kullanmaktadır. Örneğin bir dizinin belirli bir indisindeki veriyi getirmek istediğimizde arka planda aşağıdakine benzer bir subscript yapısı çalışmaktadır. Aynı şekilde dictionary’ler içinde bu yapı geçerlidir sadece orada index yerine key (anahtar kelime) ile get veya set yapılır.

struct Array<Element> { 

  subscript(index: Int) -> Element{ 

    get{ 
     return array[index] 
    } 

    set(newValue){ 
     array[index] = newValue 
    } 
  } 
} 

Kendi oluşturduğumuz bir class veya sturct içerisinde birden fazla subscript yapısı oluşturabiliriz.

struct Event { 

  var eventsArray: [String] = ["1. etkinlik","2. etkinlik","3. etkinlik","4. etkinlik","5. etkinlik"] 

  subscript(eventIndex: Int) -> String{ 

    get{ 
      return eventsArray[eventIndex] 
    } 

    set(newValue){ 
      eventsArray[eventIndex] = newValue 
    } 
  } 

    subscript(event: String) -> Int{ 
    return eventsArray.firstIndex(of: event)! 
  } 
} 

var instance = Event() 

print(instance[2]) 

instance[2] = “Test” 

Yukarıda görüldüğü gibi Event adında bir struct bulunmaktadır ve içerisinde eventsArray adında bir dizi tanımlanmıştır. Event structından bir instance oluşturarak direkt olarak köşeli parantezler içerisinde 2 rakamını yazarsak eventsArray dizisinin 2. indisinde bulunan veriyi bize döndürür. Aynı şekilde kodumuzun son satırında olduğu gibi 2. indisinde bulunan veriyi güncelleyebiliriz. 2. olarak tanımlanan subscript yapısını kullanmak için yapmamız gereken tek şey köşeli parantezler içerisinde string bir değer girmektedir. String bir değer girdiğimizde eğer girilen değer dizimiz içerisinde varsa görüldüğü ilk indis numarasını verecektir.

Last updated