promise

Promise kısaca asenkron çalışarak içerisinde yapılacak işlem eğer başarılı ise resolved başarısız ise rejected tiplemelerini kullanarak geri değer döndüren yapıdır. Bir Promise sadece bir defa resolved (başarılı) veya sadece bir defa rejected (başarısız) geri dönüş yapabilir.

Bir örnekle promise yapısını daha iyi anlayabiliriz.

function checkUsername(username) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    if (username === "admin") {
      resolve(username)
    } else {
      reject("Username Invalid")
    }
  })
}

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi checkUsername adında bir fonksiyon oluşturduk ve geriye bir Promise yapısı döndürmesini istedik. Promise yapısı içerisine resolve, reject adında iki fonksiyon tanımladık. if bloğumuz ile gelen username parametresini admin denk olup olmadığını kontrol ettik. Eğer denk yani işlemimiz başarılı ise resolve fonksiyonu ile geriye username parametresini döndürdük. Eğer gelen parametre koşulları sağlamıyorsa reject ile geriye "Username Invalid" mesajını döndürdük. Bu şekilde bir promise yapısı oluşturmuş olduk. Gelelim bu promise yapısını kullanmaya

const inputUsername = document.querySelector("#username").value;

checkUsername(inputUsername)
.then(result => {
  console.log(result)
})
.catch(error => {
  console.warn(error)
})

/* 
inputUsername = "admin"
-- output --
admin

------------------------------

inputUsername = "bahri"
-- output --
Username Invalid

*/

dom üzerinde bulunan bir input nesnesinden kullanıcı adını aldık. Daha sonra checkUsername fonksiyonunu çağırdık ve içerisine parametremizi verdik. Burada kullandığımız then bloğu geri dönecek olan promise yapısında resolve yani başarılı işlemi yakalamamızı sağlıyor. Eğer girilen username admin ise then yapısı içerisine girerek result parametresine resolve içerisine girdiğimiz değer atanacaktır. Farklı bir username girildiği taktirde bu sefer then bloğu atlanarak catch bloğuna gelecektir. Yani reject yapımız çalışmış olacak ve catch içerisinde bulunan error parametresine reject içerisine verdiğimiz değer atanacaktır.

Promise Zinciri

Promise yapısı gereği asenkron çalışır fakat biz promise ile oluşturulan işlemleri sıralı olarak yani senkron olarak çalıştırmak isteyebiliriz. İşte bu durumda promise zincirini kullanabiliriz. Bir örnekle durumu anlayalım.

const post = new Promise((resolve, reject) => {
  axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts")
  .then(result => {
    resolve(result.data.length)
  }).catch(error => {
    reject(error)
  })
})

const comment = new Promise((resolve, reject) => {
  axios.get("https://jsonplaceholder.typicode.com/comments")
  .then(result => {
    resolve(result.data.length)
  }).catch(error => {
    reject(error)
  })
})

post.then(result => {
  console.log("post: " + result)
})

comment.then(result => {
  console.log("comment: " + result)
})

/* output 
comments: 500
posts: 100 */

Yukarıdaki kodda görüldüğü üzere ilk önce post promise yapısı çağırılsa da ilk işlemi sonlanan comment promise yapısı oldu. Tabii ki bu durum bu işlemi her çalıştırdığımızda farklılık gösterir çünkü her ikisi de birbirinden bağımsız yani asenkron şekilde çalışmaktadır. Her iki promise yapısı içerisinde farklı url'den axios ile veri çektiğimiz için istek attığımız url'lerden hangisi bize ilk dönüşü yaparsa o promise yapısı sonlanacaktır ve console.log çıktısını yazacaktır. Şimdi bunları sıralı hale getirelim ve önce post işlemini daha sonra comment işlemini sonuçlandıralım.

post
 .then((result) => {
  console.log(result);
  return comment;
 })
 .then((result) => {
  console.log(result);
 })
 .catch((error) => {
  console.warn(error);
 });

post promise yapısı için then işlemi oluşturduk. Eğer post promise yapısı resolved (başarılı) bir dönüş yaparsa console.log çıktısını verdik ve daha sonra return comment diyerek diğer promise yapımızı çalıştırdık. Bunu da birinci then yapımızın bitişinde yeni bir then bloğu açarak yakaladık. Tüm bu then zincirlemesinin en altında olası rejected dönüşler için catch bloğumuzu oluşturduk. Bu catch blog her iki promise için rejected dönüşlerini yakalayacaktır.

Promise Metodları

Promise içerisinde hazır metodlar bulunmaktadır. Bunları bir promise nesnesi oluşturmadan static bir metod gibi kullanabiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyerek detaylandıralım.

1- Promise.resolve()

Bu yapı başarılı bir şekilde sonuçlanmış bir promise yapıdır ve then ile yakalanarak değere ulaşılabilir.

const success = Promise.resolve({ data: [1, 2, 3, 4, 5] });

success
 .then((result) => {
  console.log(result);
 })

//output { data: [ 1, 2, 3, 4, 5 ] }

2- Promise.reject()

Bu yapı başarısız bir şekilde sonuçlanmış bir promise yapıdır ve catch ile yakalanarak değere ulaşılabilir.

const error = Promise.reject({data: null})
const error = Promise.reject({ data: null });

error.catch((error) => {
 console.warn(error);
});

//output { data: null }

3- Promise.all()

Bu yapı içerisine bir promise dizisi verilir. Verilen bu promise dizisi içerisinde işlemler tek bir promise yapısına aktarılarak toplu ve asenkron olarak çalıştırılır. Dizi içerisine verdiğimiz tüm promise yapıları eğer resolved (başarılı) şekilde sonuçlandıysa then ile dizi şeklinde dönen değerleri sırayla alabiliriz. Eğer işlemlerden herhangi biri rejected (başarısız) olursa bunu catch yapısı ile yine yakalayabiliriz.

const updateUsername = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("update username");
});

const updateEmail = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("update email");
});

const updateUserActivity = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("update user activity");
});

const allUpdate = Promise.all([
 updateUsername,
 updateEmail,
 updateUserActivity,
]);

allUpdate
 .then((result) => {
  console.log(result);
 })
 .catch((error) => {
  console.warn(error);
 });

//output [ 'update username', 'update email', 'update user activity' ]

4- Promise.race()

Bu yapı içerisine de all gibi bir promise dizisi verilir. Bu yapının all'dan farklı tüm promise işlemlerinden ziyade içerisindeki herhangi bir promise'den cevap aldığı anda o promise değeri racePromise atanır. Yani kısaca en hızlı cevap veren kazanır diyebiliriz. Burada bilinmesi gereken en önemli husus cevap resolved (başarılı) veya rejected (başarısız) olsa bile kazanan ilk cevap veren olarak belirlenir.

avconst updateUsername = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("update username");
});

const updateEmail = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("update email");
});

const updateUserActivity = new Promise((resolve, reject) => {
 resolve("update user activity");
});

const racePromise = Promise.race([
 updateUsername,
 updateEmail,
 updateUserActivity,
]);

racePromise
 .then((result) => {
  console.log(result);
 })
 .catch((error) => {
  console.warn(error);
 });

//output update username

Last updated