enum

Enum

Enum kısaca birbirleriyle alakalı değerleri bir arada tutmak için oluşturulan yapılardır. Swift'de bir enum içerisine bulunan değere hem adı hemde rawValue ile erişebiliriz. Diğer programlama dillerinin aksine swift'de bulunan enum yapıları daha esnektir.

Enum Tanımlama

enum Package {
  case sendMesssage
  case openMessage
  case deleteMessage
}

print(Package.deleteMessage) //output deleteMessage

Yukarıda Package adında bir enum tanımladık ve içerisine 3 adet sabit ekledik. Package içerisinde bulunan bir sabite erişmek için enum adımızı yazıp erişmek istediğimiz sabitin adını yazdık. Şimdi sabitlerimize değer ataması yapalım. Bunun için öncelikle hangi veri türünde atama yapacağımızı belirtmemiz gerek.

Enum Sabitlerine Değer Atama

enum Package : Int {
  case sendMesssage = 1
  case openMessage
  case deleteMessage
}

print(Package.SendMesssage.rawValue) //output 1
print(Package.openMessage.rawValue)  //output 2
print(Package.deleteMessage.rawValue) //output 3

enum adımızdan sonra : (iki nokta) koyarak veri türümüzü belirttik. Daha sonra ilk sabitimiz olan sendMesssage'a 1 değerini atadık. En altta bulunan print işleminde görüldüğü üzere enum yapılarında sabitlere atanan değerlere erişmek için rawValue kullandık. Ayrıca enum yapılarında sabitlerimizin herhangi birine değer ataması yaptığımızda ondan sonra gelen tüm sabitlere otomatik değer ataması yapmaktadır. Biz yukarıda sadece sendMessage sabitine 1 değerini atadık fakat diğer sabitlerinde değerlerini görüntülediğimizde sıralı bir şekilde arttığını gözlemledik. (Sadece Int türünde oluşturulan enum yapılarında otomatik değer atama işlemi yapılır.)

RawValue İle Erişme

Enum içerisinde bulunan bir sabite atadığımız rawValue ilede erişebiliriz. Yada enum içerisinde belirteceğimiz rawValue ait bir sabit var mı bunu görebiliriz.

print(Package(rawValue: 1)) //Optional(Enum_Test.Package.sendMesssage)

enum adımızdan sonra parantez açarak rawValue: şeklinde enum içerisinde arama yapabiliriz. Eğer belirttiğimiz rawValue sahip bir sabit varsa bunu bize döndürecektir. Bu durumun kesinliği olmadığından dolayı bize döndürülen değer Optional olarak gelmektedir. Eğer optional yapısına hakim değilseniz önceki yazılarımdan inceleyebilirsiniz.

Switch & Enum Kullanımı

Switch ile enum içerisinde sabitlere göre işlemler yapabiliriz.

enum Package : Int {
  case sendMesssage = 1
  case openMessage = 2
  case deleteMessage = 3
}

var selectedPackage = Package.openMessage

switch selectedPackage {
case .sendMesssage:
  print("selected package sendMessage")
case .openMessage:
  print("selected package openMessage")
case .deleteMessage:
  print("selected package deleteMessage")
}

Yukarıda bir değişken oluşturduk ve bu değişkene Package enum içerisinde bulunan bir sabiti atadık. Daha sonra aşağıda bulunan switch yapımız ile değişkene atanan değer hangi sabitimiz ise ona göre print işlemi yaptık.

Enum İlişkili Değerler

enum MathOperation {
  case addition(Int, Int)
  case square(Int)
}

var operation = MathOperation.addition(1, 2)

switch operation {
case .addition(let num1, let num2):
  print(num1 + num2)
case .square(let num):
  print(num * num)
}

Enum içerisine parametre alacak ilişkili değeler oluşturabiliriz. Yukarıdaki örnekte MathOperation adında bir enum oluşturduk ve içerisine 2 adet matematik işlemeni tanımladık. Daha sonra bu işlemlerden birini seçtik ve seçtiğimiz işleme göre switch kullanarak işlem sonucunu print ettik. (NOT: İlişkili değerlerin parametrelerine yukarıda olduğu gibi switch kullanarak erişebiliriz ve aksiyonlarımızı alabiliriz.)

Last updated