tuples

Tuples diğer programlama dillerinde pek rastlamadığımız fakat swift içerisinde bulunan farklı veya aynı türdeki verileri bir grupta toplayan yapılardır. Örneklerle detaylarına inelim.

Bir tuples tanımlayalım

let user = ("Bahri", "Hırfanoğlu", 23) 

Yukarıda görüldüğü gibi parantez içerisine Tuples içerisinde olmasını istediğimiz verileri aralarına virgül koyarak yazıyoruz.

Tuples içerisinde verilerimize erişelim.

let (name, surname, age) = user 

Tuples oluştururken içerisinde bulunan verileri sırasıyla sabitimize atayacaktır. Yani Tuples'ın 1. elemanı name sabitine, 2. elemanı surname sabitine, 3. elemanı age sabitine atanmış olacaktır.

Eğer tuples içerisinden sadece belirli verileri sabite aktarmak istiyorsak sabit oluştururken almak istemediğimiz veriler yerine _ işaretini koymamız yeterli olacaktır.

let (name, _, age) = user

Tanımladığımız bir tuples içerisinde bulunan verilere index numaraları ilede erişebiliriz.

print("(index):",user.0, user.1, user.2) // (index): Bahri Hırfanoğlu 23 

Index numarası dizilerde olduğu gibi 0’dan başlamaktadır. Fakat tuples içerisindeki bir veriye index numarasından ulaşırken dizilerde olduğu gibi köşeli parantez kullanmayız. Tuples adını yazdıktan sonra nokta koyup direkt index numarasını yazmamız gerekmektedir.

Ayrıca Tuples tanımlarkende aynı dictionary’lerde olduğu gibi her tuples verimize bir key tanımlayabiliriz. Böylece direkt olarak tuples ismimizden sonra nokta koyup key adımızı çağırarak veriye erişim sağlayabiliriz.

let user = (name: "Ahmet", surname: "Nejdet", age: 33)

Tuples’lar genelde fonksiyonların toplu veri döndürme işlemlerinde kullanılmaktadır.

func mathProc(val: Int)  -> (square: Int, times: Int) { 
    let square = val * val 
    let times = val * 2 
    return(square, times) 
} 
print(mathProc(val: 6)) 

NOT: Tuples’lar sadece basit türde karmaşık olmayan sabitleri depolamak için kullanılır. Karmaşık yapılar için struct vb. yapılar kullanılmalıdır.

Last updated